OFERTAS DE EMPREGO

OFERTAS DE EMPREGO PROPIAS


PROXECTO OCEANETS - INVESTIGADOR/A PARA TAREFAS DE APOIO

· Presentación de candidaturas: ata o 10 de febreiro de 2020, seguindo as instrucións da convocatoria

ECOBAS 2020-02 – OFERTA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE INVESTIGADOR/A PREDOUTORAL

ECOBAS 2020-01 – OFERTA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE APOIO Á XESTIÓN

RESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CONVOCATORIA 'PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR' (XUNTA DE GALICIA)

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN PARA PROXECTO 'OCEANETS', ofertado polo grupo I-MARK

ECOBAS PREDOC 001/10/2019 - OFERTA DE CONTRATO PREDOUTORAL PARA ESTUDANTE DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISE ECONÓMICA E ESTRATEXIA EMPRESARIAL

2018-11-003 - OFERTA DE CONTRATO PARA XESTOR/A (Resolución)

2018-11-002 - OFERTA DE CONTRATO POSDOUTORAL (Resolución)

2018-11-001 - OFERTA DE CONTRATO PREDOUTORAL PARA ESTUDANTE DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISE ECONÓMICA E ESTRATEXIA EMPRESARIAL 

2018-03 - OFERTA DE CONTRATO PREDOUTORAL PARA ESTUDANTES DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITARIO EN ANÁLISE ECONÓMICA E ESTRATEXIA EMPRESARIAL 

2018-02 - OFERTA DE CONTRATO PREDOUTORAL: PREDOCTORAL RESEARCHER IN DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM (DSGE) MODELS WITH HETEROGENEOUS AGENTS

2018-01 - OFERTA DE CONTRATO PREDOUTORAL: PREDOCTORAL RESEARCHER IN AGE STRUCTURED MODELS​

 

OFERTAS DE EMPREGO DOUTRAS ENTIDADES


CICA-INIBIC - CONTRATACIÓN DE TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN (Ref.: 2020/CP/005)

CITIUS (USC) - OPEN POSITION: ANALYSIS AND CREATION OF OPPORTUNITIES AND INTERNATIONAL PROJECTION OF CITIUS

UDC - CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO SUPERIOR DE APOIO Á INVESTIGACIÓN  NO CITIC (Ref. 2019/CP/242)

USC - CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA COLABORAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (varios perfís, Convocatoria Pública 5/2019)

Fundación Biomédica Galicia Sur - TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (REF: FUND/19-4)

CITACA (Universidade de Vigo) - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE XESTOR DE I+D DA AGRUPACIÓN

CITACA (Universidade de Vigo) - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE XESTOR DE APOIO DA AGRUPACIÓN

CICA (UDC) - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (Proxectos e innovación). Ref.: 2019/CP/018

CICA (UDC) - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN. Ref.: 2019/CP/017​

UDC - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (Transferencia). Ref 2018/CP/219

UDC - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (Proxectos Internacionais). Ref 2018/CP/218

UDC - CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (Ciencia Excelente). Ref 2018/CP/217

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN: AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo)

OFERTA DE CONTRATO: PROFESOR/A DE ECONOMÍA NO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FORESTAL (Swedish University of Agricultural Sciences. Umeå, Suecia)

OFERTA DE UN CONTRATO POSDOUTORAL NO GRUPO FUTURE OCEANS LAB DA UNIVERSIDADE DE VIGO

 SUSCRÍBETE A ECOBAS