Obxectivos

O principal obxectivo da agrupación ECOBAS é crear e consolidar un polo de excelencia rexional e internacional no ámbito da economía e a empresa, recoñecible pola calidade das súas actuacións en I+D+i e pola capacidade de asumir novos retos, dun modo interdisciplinar e colaborativo.

De maneira mais detallada, os nosos obxectivos son:

  • Incrementar o número e o financiamento de proxectos captados en convocatorias nacionais e internacionals nas áreas de referencia
  • Incrementar o número de publicacións e citas en revistas de primeiro cuartil
  • Aumentar a transferencia e difusión de resultados de I+D+i
  • Aumentar a captación de recursos humanos
  • Fomentar a igualdade de xénero na investigación
  • Estimular a movilidade do persoal investigador
  • Formar doutores nos ámbitos da Economía e a Empresa
 SUSCRÍBETE A ECOBAS