Mestrados

MÁSTER EN ECONOMÍA
 • O Máster en Economía é unha nova titulación interuniversitaria impartida pola Universidade de Vigo (que exerce de coordinadora), a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña.

  A existencia de estudos avanzados de economía e empresa é unha necesidade de toda sociedade moderna que pretenda desenvolver unha actividade económica que satisfaga as necesidades da cidadanía, e lle proporcione benestar de forma sustentable no tempo. Profesionais cunha formación avanzada nas técnicas, conceptos, teorías e metodoloxías da ciencia económica e da empresa son precisos en todos os sectores da economía de Galicia.

  O obxectivo xeral deste título consiste en formar profesionais en economía e empresa cunha elevada formación académica que lles permita incorporarse á vida profesional cunha alta capacitación para a toma de decisións estratéxicas ou, de ser o caso, afrontar con éxito posteriores estudos de doutoramento.

  Páxina web: www.mastereconomia.gal
  Contacto: mastereconomia@uvigo.es

MÁSTER EN XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
 • O Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible é un título de posgrao oficial adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior.

  O noso obxectivo é formar profesionais polivalentes no ámbito da xestión empresarial e pública, da enerxía e a sustentabilidade.

  Que nos diferencia?

  O Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible está organizado polo grupo REDE (Research Group in Economics, Energy and Enviroment) da Universidade de Vigo.

  Máis información:

 SUSCRÍBETE A ECOBAS