Cómo nos organizamos

A agrupación conta con máis de 160 investigadores/as incorporados/as en 12 grupos de investigación, 10 pertencentes á Universidade de Vigo (8 no campus de Vigo, 1 no campus de Ourense e 1 no campus de Pontevedra), 1 pertencente á Universidade de Santiago de Compostela e 1 á Universidade da Coruña. Máis do 75% deses/as investigadores/as son doutores/as.

Ademais deste persoal de investigación propio, en ECOBAS temos máis de 40 colaboradores/as externos/as e 10 xestores/as.

Coordinador da Agrupación
Equipo de Xestión

Grupos de Investigación

C+D Group (Competitividade e desenvolvemento rexional na Unión Europea)
Campus de Elviña, A Coruña
 • Liñas de investigación
  • Desenrolo rexional e economía espacial (nova economía xeográfica, capital humán e innovación)
  • Análise económica e empresarial da competencia, o mercado e a innovación.
  • Marketing de novos produtos, marca e comportamento do consumidor. Marketing de produtos alimentario
  • Análise das organizacións, empresas, institucións sen ánimo de lucro e responsabilidade social
  • Crecemento económico, macroeconomía e economía pública
  • Técnicas estatístico-econométricas. Econometría financieira. Econometría espacial
ECOSOT (Economía, Sociedade e Territorio)
ECO-Iuris (Grupo de Análise Xurídico-Económica)
Campus Norte, Universidade de Santiago de Compostela
 • Liñas de investigación
  • Danos e responsabilidade mediombiental
  • Dereito antidiscriminatorio
  • Dereito civil galego
  • Economía ambiental (valoración de activos ambientais, análise de políticas de incentivos, estudios metodolóxicos de valoración)
  • Economia da enerxia (análise do impacto externo, análise do ciclo da vida)
  • Economia dos recursos naturais (recursos agrarios, pesqueiros e forestais)
  • Economía da saúde e dereito sanitario
  • Seguros e responsabilidade civil
  • Integración europea e globalización
  • Economía dos recursos non renovables
  • Análise da productividade e eficiciencia
  • Economía experimental
EMAF (Economic Modeling and Forecasting)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Predición e modelización de series económicas e financieiras 
  • Modelización da demanda do turismo internacional a España 
  • Modelización e predición do sector forestal 
  • Busca de estructuras caóticas en series económicas e financieiras 
ERENEA (Economía dos recursos naturais e ambientais)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Avaliación dos efectos socioeconómicos da actividade pesqueira, da acuicultura e das actividades relacionadas 
  • Estimación de preferencias alimentarias dos consumidores 
  • Valoración económica de espazos naturais 
  • Avaliación económica de impactos ambientais 
  • Economía do turismo 
G4_PLUS (Desenvolvemento estratéxico: organizacións e territorios)
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, Campus A Xunqueira s/n, Pontevedra
 • Liñas de investigación
  • Desenvolvemento estratéxico
  • Internacionalización e análise de mercados 
  • Innovación 
  • Emprendemento 
  • Cooperación 
  • Sistemas de información e vixilancia competitiva 
GEN (Governance and Economics Research Network)
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo, Campus As Lagoas. Ourense
 • Liñas de investigación
  • Economía publica, descentralización e gobernanza 
  • Economía rexional e sectorial 
  • Empresa familiar 
GRiEE (Group of Researchers on Empirical Economics)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Microeconomía aplicada 
  • Economía da saúde e calidade de vida 
  • Organización industrial aplicada 
  • Economía do transporte 
  • Economía da información 
IC2 (Intellectual Capital and International Company)
iMark (Group of Researchers in Marketing Research)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Marketing (investigación de mercados, marketing internacional, marketing turístico, distribución,…)
  • Marca 
  • Marketing responsable e sostible (Responsabilidade Social Empresarial)
REDE (Research Group in Energy, Innovation and Environment)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Innovación e mellora de procesos e promoción da eficiencia enerxética
  • Enerxía e economía ambiental 
  • Economía pública: ingresos e gastos 
  • Federalismo, descentralización, economía rexional 
  • Reforma Tributaria, Micro-simulación e comportamento 
RGEAF (Research Group in Economic Analysis, Accounting and Finance)
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo, Campus Universitario s/n, 36.310 Vigo (Pontevedra)
 • Liñas de investigación
  • Recursos naturais
  • Economía industrial
  • Teoría de xogos
  • Calidade da información contable nas entidades privadas e públicas a través dos informes de auditoría
  • Xestión e rendibilidade dos Fondos de Reserva das Pensións Públicas
  • omunicación da responsabilidade social corporativa (RSC)
  • Metodoloxías activas de ensino-aprendizaxe
  • Sociedades Cooperativas e outras empresas de participación
  • Finanzas para a Sociedade
  • Aprendizaxe en Finanzas e Responsabilidade docente
 SUSCRÍBETE A ECOBAS